Rehberlik

İzgi Kurs | İz Bırakan Eğitim

Günümüz eğitim çalışmaları sınıf içi ders anlatımına dayalı öğretim sürecinin yanında teknolojik ve psikolojik süreçlerinde aktif olduğu bir yapıya dönüşmüştür.

İzgi Eğitim Kurumları öğrenci başarısını  artırmanın temeli olarak tüm akademik ve fiziksel desteklerin yanında bireysel takibe önem vermektedir.Bu amaçla öğrencilerin her hafta ve düzenli takiplerinin yapılması, verilerin analiz edilerek sürecin bireyselleşmesi önem arz etmektedir.

İzgi Eğitim kurumlarındaki her öğrencilerin bir akademik danışmanı ve psikolojik destek alabileceği bir psikologu vardır.

Öğrenciler her hafta bu destekten yararlanır ve tüm süreçler diğer öğretmenlerle birlikte değerlendirilerek tam öğrenmenin gerçekleştirilmesi sağlanır.
Ek ders, etüt, bireysel çalışma, ödevlendirme, psikolojik testler, sunumlar ve mesleki yönetim süreçleri öğrencinin mutlu bir ortamda gerçekleştirileceği başarı için vazgeçilmez bir unsur olarak görülür.